O usluzi detaljnije

Revizija

Naša je revizija usmjerena prema potrebama klijenata odnosno potrebama:

Vlasnika –izdavanje nezavisnih mišljenja i izvještaja pripremljenih na hrvatskom i/ili engleskom jeziku u skladu s Hrvatskim i/ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji povećavaju kredibilitet financijskih informacija izdanih od strane društva.

Uprave – nadziranje i savjetovanje u financijskom izvještavanju, poreznim i poslovnim problemima od strane profesionalaca koji razumiju vaše poslovanje i industriju. Isto tako, mi dijelimo s vama naša iskustva o najboljoj praksi iz vaše grane industrije.

Temeljem prethodnog obavljamo sljedeće vrste revizije:

  • Revizija društava s ograničenom odgovornošću i javnih trgovačkih društava prema odredbama Zakona o reviziji
  • Revizija drugih pravnih subjekata prema njihovim internim pravilima
  • Revizije prema Zakonu o trgovačkim društvima
  • Revizija konsolidirane bilance cijelih grupa

Velik dio naših revizorskih usluga odnosi se na mala i srednja društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu stranih investitora, koja nisu zakonski obveznici revizije, već se ona obavlja na zahtjev i u interesu njihovih vlasnika.

Pogledajte ostale uslugeNazovite nas odmah! 01 4810 553

Nazovite nas