O usluzi detaljnije

Istraga prijevara i forenzična analiza

Svaka kompanija unatoč internim i eksternim kontrolama, pozitivnim mišljenjima revizora može biti pod utjecajem prijevara, lažiranja financijskih izvještaja, mita i korupcije koje mogu slijediti značajni financijski gubitci i smanjenje ugleda kompanije.

Naš tim za forenzičnu reviziju (diskretno) pruža istragu u slučaju sumnje ili oštećenja i može vam pomoći dokazati štetu kao i analizirati vaše interne kontrole, kako bi se smanjili rizici za nastanak prijevare u vašoj organizaciji.

Možemo vam ponuditi sljedeće:

  • Istragu prijevara i manipulacija temeljem sumnje ili preventivno
  • Posebne istrage za potrebe sudske dokumentacije
  • Analizu podataka za potrebe suda te sudska vještačenja
  • Preporuke za optimizaciju vaše organizacije i upravljanje rizicima od financijskih prevara
  • Provedbu preventivnih mjera i kontrola i utvrđivanja „Red Flags-a“
  • Analiza financijskih izvještaja poslovnih partnera u svrhu provjere boniteta, kredibiliteta i izoliranja različitih indikatora rizika kako bi se izbjegla nenaplativa potraživanja i prijevare
  • Izračun štete, dospjelih obaveza i troškova, te zakonskih zateznih kamata za sve vrste tražbina i sporova

Pogledajte ostale uslugeNazovite nas odmah! 01 4810 553

Nazovite nas